Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Vòng tay ngọc hồng PTCA7

$4,000,000.00 $5,500,000.00

Giúp bổ trợ sức khỏe, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả. Hợp với mệnh Thổ, Kim, Mộc.
+ Cách sử dụng: Trang sức, chuỗi đeo tay