Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khóa học hợp long đất khi mua hai mảnh đất cạnh nhau

$1,500.00

Khi gia chủ mua thêm nhà hàng xóm hoặc muốn hợp một vài mảnh đất thành một thửa để tiện cho việc cúng bái trên một ban thờ thì chúng tôi sẽ tiến hành làm lễ hợp long cho gia chủ