Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khoá học đặt tên cho con theo ngũ hành cải vận mệnh

$300.00

Công việc đặt tên gồm:
+ Dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của đương số => Lấy lá số Tứ trụ.
+ Tính toán độ vượng ngũ hành, tìm ra hành khiếm khuyết của tứ trụ.
+ Gia đình gợi ý cho cháu từ 3 đến 5 tên.
+ Chúng tôi sẽ chọn và bổ xung thêm từ 2 đến 3 tên, rồi chuyển cho gia đình.