Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

BỘ SỚ TẾT 14 TỜ CHO GIA CHỦ

$500,000.00

BỘ SỚ TẾT VÀ BÀI KHẤN GỒM:

1. SỚ 23 THÁNG CHẠP

2. SỚ TẤT NIÊN - 29 hoặc 30 TẾT

3. SỚ GIAO THỪA (Trong nhà)

4. SỚ GIAO THỪA (Ngoài trời)

5. SỚ THẦN LINH VÀ CHÚC PHÚC MÙNG 1,2,3 TẾT

6. SỚ LỄ GIA TIÊN MÙNG 1,2,3 TẾT

7. SỚ HÓA VÀNG (Tạ Năm Mới)

8. SỚ RẰM THÁNG GIÊNG (15/1/ÂL)