Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Móc treo chìa khóa bằng Ngọc tạc hình Phật PTCA12

$250,000.00

Tác dụng kì diệu của Vật phẩm Phong thủy chỉ được phát huy tối đa khi được Thầy Cao Anh trì chú và đặt tại Linh Quang điện trong khoảng thời gian nhất định trước khi gia chủ mang về sử dụng.

Móc treo chìa khóa bằng Ngọc tạc hình Quan thế âm Bồ tát.

Dùng để cầu an, thu hút tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc