Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Mặt đeo bằng Ngọc tạc hình Phật và 12 con giáp PTCA13

$500,000.00

Tác dụng kì diệu của Vật phẩm Phong thủy chỉ được phát huy tối đa khi được Thầy Cao Anh trì chú và đặt tại Linh Quang điện trong khoảng thời gian nhất định trước khi gia chủ mang về sử dụng.

Mặt đeo bằng Ngọc tạc hình Phật và 12 con giáp.

Dùng để cầu an, thu hút tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc