Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Vòng trầm hương vân nhạt PTCA10

$2,000,000.00

Tác dụng kì diệu của Vật phẩm Phong thủy chỉ được phát huy tối đa khi được Thầy Cao Anh trì chú và đặt tại Linh Quang điện trong khoảng thời gian nhất định trước khi gia chủ mang về sử dụng.

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay trầm hương vân nhạt, hương thơm nhẹ.
+ Ý nghĩa: biểu tượng bình an, trừ tà tịch tà.
+ Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.