Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Đá Cuprit PTCA23

$5,000,000.00

Tác dụng kì diệu của Vật phẩm Phong thủy chỉ được phát huy tối đa khi được Thầy Cao Anh trì chú và đặt tại Linh Quang Điện trong khoảng thời gian nhất định trước khi gia chủ mang về sử dụng.

Những nhà khoáng vật học đã đếm dược trong tự nhiên có đến 167 hợp chất của dồng. Trong số đó Chancopirit (chalcopytir, dồng pyrit), Bronit, Chlcozin (đồng sunfua) và cuối vùng là Cuprit là những khoáng vật chứa nhiều đồng nhất. Đá Cuprit cung cấp lượng đồng lớn nhất cho nhu cầu công nghiệp. Khoáng vật này được đặt tên vào name 1845. Tên của nó dược hình thành từ tiếng Latinh cuprum – “đồng” . Đá Cuprit thường thấy ở dạng lớp hạt và tinh thể mỏng trên bề mặt của đá gốc nhưng thỉnh thoảng cũng gặp những tinh thể riêng lẻ. Chúng thường có màu của quả mâm xôi phớt đỏ. Trong thành phần nham thạch, đá Cuprit dần bị thay thế bởi các khoáng vật chứa đồng khác như malachit, azurit và crizocola.

Những chuyên gia về tính màu nhiệm của đá Cuprit cho rằng đá Cuprit giúp cho người sỡ hữu không còn bận tâm về những điều mà bản thân không đủ sức để thay đổi. Đá Cuprit còn giúp bản thân hồi tưởng về những hóa thân đã qua. Nó còn có khả năng tác động đến mối quan hệ giữa cha và con.