Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

TN LUTEIN140

$637,000.00

Tác dụng kì diệu của Vật phẩm phong thủy chỉ được phát huy tối đa khi được Thầy Cao Anh trì chú và đặt tại Linh Quang điện trong khoảng thời gian nhất định trước khi gia chủ mang về sử dụng.

+ Chất liệu và khai quang điểm nhãn: Ấn rồng Ngọc Vàng đã được thầy Cao Anh khai quang điểm nhãn.
+ Ý nghĩa: Củng cố uy quyền, tăng cường địa vị, hóa giải kẻ tiểu nhân, thị phi, bổ trợ công việc được thuận lợi,..
+ Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc giúp cho các gia chủ cung điền trạch trong lá số tử vi có các sao Cô Thần, Quả Tú, Phục Binh, Vong Thần